Депутаты направили новому руководству НБУ запрос про электронные деньги

Народный депутат Украины Ольга Белькова, глава подкомитета ВР по вопросам платежных систем и электронной коммерции, направила запрос новому главе Национального Банка Украины Степану Кубиву относительно положения с регистрацией систем электронных денег. Об этом сообщается на сайте Межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

В своем запросе депутат просит обнародовать статистику подачи и обработки Нацбанком заявок на регистрацию систем электронных денег, а также объемы рынка ЭД, начиная с 2010 года. Если существуют какие-то законодательные барьеры для лучшей работы согласовательной системы, Белькова также просит указать их.

Причиной обращения стала непрозрачная политика в этом вопросе прежнего руководства НБУ, а также репрессии в отношении отдельных участников рынка. В конце обращения депутат высказывает надежду на то, что политика нового руководства будет основана на принципах прозрачности и партнерства с представителями бизнеса.

Ниже мы приводим полный текст запроса.

Народний депутат України
БЄЛЬКОВА Ольга Валентинівна
Голові Національного Банку України
пану Кубіву С.І.

Шановний Степане Івановичу!

Відповідно до компетенції Національного банку України, визначеної статтею 7 Закону України «Про Національний банк України», однією з його основних функцій є визначення напрямків розвитку сучасних електронних банківських технологій, створення та забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування, розвитку створених платіжних систем, контроль за створенням платіжних інструментів.

Мене, як народного депутата України та Голову підкомітету з питань функціонування платіжних систем та електронної комерції, турбує питання обігу електронних грошей в Україні та діяльності Національного банку України у цьому напрямку.

Згідно з пунктом 6.41 Положення про електронні гроші, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 4 листопада 2010 року № 481 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1336/18631, Національний банк України узгоджує правила системи електронних грошей, які зобов’язана надати особа, яка має намір створити систему електронних грошей та здійснювати їх випуск. Крім того, відповідно до пункту 6.2 цього Положення для узгодження правил відповідної системи до Національного банку України подається перелік документів, які безпосередньо стосуються як технічних умов її функціонування, так і загальних правил її роботи. Таким чином, Національний банк України володіє найбільш повною інформацією як про кількісні показники використання електронних грошей в Україні, так і про рівень нормативно-правового забезпечення цієї сфери.

У зв’язку з вищезазначеним та відповідно до статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» прошу Вас надати інформацію щодо таких аспектів:

1. Скільки заявок на узгодження правил системи електронних грошей / здійснення операцій з електронними грошима загалом надійшло до Національного банку України за кожен рік починаючи з 2010 року?
2. Скільки таких заявок було узгоджено? Скільки заявок не отримали узгодження та в чому були їх недоліки, що стало причиною відмови?
3. Який щорічний загальний обсяг ринку використання електронних грошей в Україні (у гривневому еквіваленті) починаючи з 2010 року?
4.Які існують законодавчі бар’єри, що знижують ефективність функціонування системи узгодження правил системи електронних грошей / здійснення операцій з електронними грошима?

Зі свого боку, як суб’єкт законодавчої ініціативи, готова долучитися до процесу вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює питання емісії та обігу електронних грошей в Україні.

Сподіваюся, що нове керівництво Національного банку України буде вибудовувати свою діяльність на принципах прозорості та партнерства з представниками бізнесу, що дозволить реалізувати ідеї, заради яких тисячі громадян вийшли на Майдан.

Завчасно дякую за співпрацю та розуміння!

З повагою,

Бєлькова Ольга Валентинівна

Народний депутат України

Копия запроса