ул. Плеханова, 12-А

Офис: Днепропетровск, ул. Плеханова, 12-А
Телефон: (056) 7402040